Dyrektor szkoły – mgr inż. Artur Madejski

Język polski :
mgr Andrzej Bernat
mgr Ewa Bernat – wychowawca klasy I LO
Język angielski:
mgr Karolina Gach – wychowawca klasy II LO
Język niemiecki :
mgr Dorota Pietras
Wiedza o kulturze:
mgr Elżbieta Krawczyk
Historia, Wiedza o społeczeństwie :
mgr Adam Jezierski
Podstawy przedsiębiorczości:
mgr Beata Lisowicz
Geografia:
mgr Magdalena Strychaniecka
Biologia:
mgr Elżbieta Sroka
mgr Artur Madejski
Chemia:
mgr Dorota Nowacka
mgr Małgorzata Zatajska
Fizyka:
mgr Andrzej Skrzypczyk
Informatyka:
mgr Teresa Kloc
Wychowanie fizyczne:
mgr Kamil Krzywda
Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Robert Ogrodowczyk
Historia i społeczeństwo:
mgr Aneta Ćwik
Religia:
mgr Małgorzata Adamiak