Dyrektor szkoły – mgr inż. Artur Madejski

Język polski:
mgr Andrzej Bernat – wychowawca klasy I LO
mgr Ewa Bernat – wychowawca klasy II LO
Język angielski:
mgr Karolina Gach – wychowawca klasy III LO
Język niemiecki:
mgr Alicja Bagińska 
Wiedza o kulturze:
mgr Elżbieta Krawczyk
Matematyka:
mgr Violetta Kozaryn
mgr inż. Romualda Madejska
Historia, Wiedza o społeczeństwie :
mgr Adam Jezierski
Podstawy przedsiębiorczości :
mgr Joanna Gorczyca 
Geografia:
mgr Gabriela Dubiel 
Biologia:
mgr Bożena Pokrywka 
mgr Artur Madejski
Chemia:
mgr Dorota Nowacka
mgr Bronisława Mojek
Fizyka:
mgr Iwona Dłużniewska
Informatyka:
mgr Teresa Kloc
Wychowanie fizyczne:
mgr Kamil Krzywda
Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Paweł Gil 
Historia i społeczeństwo:
mgr Aneta Ćwik
Religia:
mgr Małgorzata Adamiak