1 listopada – Zaduszki

Przed 1 listopada klub wolontariusz NLO „MEDICAL”, pod opieką pana Konrada Janczaka porządkował zaniedbane groby na cmentarzu przy Szpitalu powiatowym w Kłodzku.