Dla rodziców

NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

Dla rodziców

2022/2023

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

2 września 2022 r. Klasy: 1a, 1b, 1c
5 września 2022 r. Klasy: 2a, 2b, 3a, 4b
22 listopada 2022 r. Klasa 4b
19 grudnia 2022 r. Klasy:1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a
23 marca 2023 r. Klasa 4b
18 maja 2023 r. Klasy:1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a

 

 

NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

Kalendarz

2022/2023

KALENDARZ   ROKU  SZKOLNEGO  2022/2023

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.

czwartek

2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022 r.
3. Ferie zimowe 13 - 26 lutego 2023 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 kwietnia 2023 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych klas trzecich 28 kwietnia 2023 r.
6. Egzamin maturalny w naszej szkole 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15 maja 2023 r.
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
8. Dni ustawowo wolne od zajęć 1 listopada 2022 r.

11 listopada 2022 r.

6 stycznia 2023 r.

1,3 maja 2023 r.

8 czerwca 2023 r.

9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 października 2022 r.  /Dzień Edukacji Narodowej

31 października 2022 r. /poniedziałek/

2 maja 2023 r./wtorek/

4, 5, 8 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r./piątek/

 

Pozostałe dni wolne /2 dni/ przeznaczone są na :

- drzwi otwarte szkoły

- do dyspozycji Samorządu Uczniowskiego.

Ustalone przez dyrektora szkoły  dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie Uchwałą Nr 3/2021/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. Kalendarz roku szkolnego przedstawiono Rodzicom na zebraniu ogólnym 2 września 2022 r.- rodzicom klas pierwszych oraz 5 września 2022 r. rodzicom klas drugich, trzeciej i czwartej.

RADY  PEDAGOGICZNE

 

1. Rada inauguracyjna rok szkolny 2022/2023 31 września 2022 r.
2. Rada pedagogiczna -zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego 29 września 2022 r.
3. Rada klasyfikacyjna śródroczna dla klas programowo najwyższych 21 grudnia 2022 r.
4.  Rada pedagogiczna  klasyfikacyjna
za I semestr dla klas 1, 2, 3
31 stycznia 2023 r.
5. Rada podsumowująca pracę w I semestrze 9 lutego 2023 r.
6. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych 24 kwietnia 2023 r.
7. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klasy 1, 2 i 3 20 czerwca 2023 r.
8. Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2022/2023 30 sierpnia 2023 r.
     10. Rada pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2023/2024 31 sierpnia 2023 r.

 

INNE WYDARZENIA

1. Informacja o proponowanych niedostatecznych ocenach semestralnych dla klas programowo najwyższych 22 listopada 2022 r.
2. Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych semestralnych dla klas 1, 2 i 3 22 grudnia 2022 r.
3. Początek drugiego semestru dla klasy programowo najwyższej -4 b 2 stycznia 2023 r.
4. Wystawienie ocen za I semestr klas 1, 2 i 3 24 stycznia 2022 r.
5. Początek drugiego semestru dla klas 1,2 i 3 1 lutego 2023 r.
6. Informacja o proponowanych niedostatecznych ocenach  rocznych
i końcowych w klasie 4 b
23 marca 2023 r.
7. Wystawienie rocznych ocen w klasie 4 b 20  kwietnia 2023 r.
8. Informacja o proponowanych niedostatecznych ocenach rocznych dla klas 1, 2 i 3 19 maja 2023 r.
   9. Wystawienie ocen rocznych dla klas 1, 2 i 3 15 czerwca 2023 r.