dyrekcja i nauczyciele

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

dyrekcja

I NAUCZYCIELE

Dyrektor szkoły
mgr inż. Artur Madejski

język polski:
mgr Andrzej Bernat -  wychowawca klasy II LO
mgr Ewa Bernat – wychowawca klasy III LO
mgr Elżbieta Krawczyk
mgr Andrzej Niemiec

język angielski:
mgr Karolina Gach – wychowawca klasy I a LO
mgr Małgorzata Lekan
mgr Edyta Myszogląd

historia, wiedza o społeczeństwie :
mgr Aneta Ćwik
mgr Adam Jezierski

język niemiecki:
mgr Alicja Bagińska – wychowawca klasy I b LO

wiedza o kulturze:
mgr Elżbieta Krawczyk

plastyka:
mgr Gabriela Dubiel

geografia:
mgr Gabriela Dubiel

biologia:
mgr Bożena Gwiżdż - Pokrywka
mgr Artur Madejski

chemia:
mgr Bronisława Mojek
mgr Małgorzata Zatajska

fizyka:
mgr Halina Walasek – Sajdak

matematyka:
mgr Violetta Kozaryn
mgr inż. Romualda Madejska
mgr Marzena Minda-Żołna

informatyka:
inż. Konrad Janczak

wychowanie fizyczne:
mgr Kamil Krzywda

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Weronika Krzywda

historia i społeczeństwo:
mgr Aneta Ćwik

nauka o przedsiębiorczości:
mgr Ryszard Klimaszewski

religia:
mgr Małgorzata Adamiak