Dzień Edukacji Narodowej

Nauczycielem jest ten, kto z trudnych rzeczy potrafi zrobić łatwe.
R.W. Emerson

Koleżanki, Koledzy, Nauczyciele
Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDICAL ” w Kłodzku.
Z okazji święta Edukacji Narodowej życzę Państwu dokładnie tego samego, czego sobie bym życzył.
Niech Wasz trud włożony w kształtowanie umysłów
i postaw młodego pokolenia przynosi jak najlepsze efekty, satysfakcję i radość, a także uznanie i szacunek społeczeństwa.
Niech na Waszych twarzach zawsze gości uśmiech serdeczny i nigdy nie zabraknie Wam zapału do pracy.
Życzę samych dobrych dni w zdrowiu i pomyślności.
Artur Madejski

Kłodzko, dnia 14 października 2019 r.