Kalendarz 2019/2020

NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

kalendarz

2019/2020

 

CZAS NAUKI

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 września 2019 r. godz. 12:00
2 Zakończenie pierwszego semestru w klasie programowo najwyższej 13 grudnia 2019 r.
3 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
4. Zakończenie pierwszego semestru w pozostałych klasach 24 stycznia 2020 r.
5 Ferie zimowe 19     - 23 lutego 2020 r.
6 Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 200 r.
7 Zakończenie zajęć w klasie programowo najwyższej 24 kwietnia 2020 r.
8 Zakończenie zajęć dydaktyczno wychowawczych w pozostałych klasach 26 czerwca 2020 r.
9 Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
10 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 4,5,6 maja 2020 r.
12 czerwca 2020 r.
EGZAMIN MATURALNY
1 Egzaminy pisemne 4 – 21 maja 2020 r.
2 Egzaminy ustne:
- język polski
- języki obce
7 – 22 maja 2020 r.
4 – 21 maja 2020 r.
ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ
1 Zebranie klasyfikacyjne śródroczne  dla klasy programowo najwyższej 13 grudnia 2019 r.
2 Zebranie klasyfikacyjne śródroczne dla pozostałych klas 24 stycznia 2020 r.
3 Zebranie plenarne śródroczne 31 stycznia 2020 r.
4 Zebranie klasyfikacyjne roczne dla klasy programowo najwyższej 17 kwietnia 2020 r.
5 Zebranie klasyfikacyjne roczne dla pozostałych klas 19 czerwca 2020 r.
6 Zebranie plenarne roczne 29 czerwca 2020 r.
7 Zebranie plenarne inaugurujące rok szkolny 2020/2021 30 sierpnia 2020 r.
Zebrania z rodzicami
1 Zebranie inaugurujące rok szkolny 2019/2020 13 września 2019 r. godz. 16:00
2 Zebrania śródroczne 6 listopada 2019 r. g. 15:30
11 grudnia 2019 r. g. 15:30
29 stycznia 2020 r. g. 15:30
11 marca 2020 r. g. 15:30
13 maja 2020 r. g. 15:30

opracował mgr Artur Madejski
pozytywna opinia Rady Pedagogicznej NLO „MEDICAL” z dnia 29 sierpnia 2019 r.