Kalendarz 2021/2022

NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

Kalendarz

2021/2022

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.

środa

2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021 r.
3.       Ferie zimowe 31 stycznia -13 lutego 2022 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych klas trzecich 29 kwietnia 2022 r.
6. Egzamin maturalny 4, 5, 6 maja 2022 r.
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
8. Dni ustawowo wolne od zajęć 1 listopada 2021 r.

11 listopada 2021 r.

6 stycznia 2022 r.

3 maja 2022 r.

16 czerwca 2022 r.

9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 października 2021 r. /czwartek/

12 listopada 2021r./ piątek/

7 stycznia 2022 r./piątek/

2 maja 2022 r./poniedziałek/

4, 5, 6 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r./piątek/

 

Pozostałe dni wolne /2 dni/ przeznaczone są na :

- drzwi otwarte szkoły
- do dyspozycji Samorządu Uczniowskiego.

Ustalone przez dyrektora szkoły  dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie Uchwałą Nr 3/2021/2022 z dnia 1 września 2021 r. Kalendarz roku szkolnego przedstawiono Rodzicom na zebraniu ogólnym 9 września 2021 r.

 

RADY  PEDAGOGICZNE 

 

1. Rada inauguracyjna rok szkolny 2021/2022 1 września 2021 r.
2. Rada pedagogiczna -zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego 30 września 2021 r.
3. Rada klasyfikacyjna śródroczna dla klas programowo najwyższych 21 grudnia 2021 r.
4.  Rada pedagogiczna  klasyfikacyjna za I semestr dla klas 1 i 2 27 stycznia 2022 r.
5. Rada podsumowująca pracę w I semestrze 15 lutego 2022 r.
6. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych 26 kwietnia 2022 r.
7. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klasy 1 i 2 20 czerwca 2022 r.
8. Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2021/2022 30 sierpnia 2022 r.
9. Rada pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2022/2023 31 sierpnia 2022 r.

 

INNE WYDARZENIA

1. Informacja o proponowanych ocenach semestralnych dla klas programowo najwyższych 22 listopada 2021 r.
2. Informacja o proponowanych ocenach semestralnych dla klas 1 i 2 22 grudnia 2021 r.
3. Początek drugiego semestru dla klasy programowo najwyższej -3a 3 stycznia 2022 r.
4. Wystawienie ocen za I semestr klas 1 i 2 24 stycznia 2022 r.
5. Początek drugiego semestru dla klas 1 i 2 14 lutego 2022 r.
6. Informacja o proponowanych ocenach rocznych w klasie 3 25 marca 2022 r.
7. Wystawienie rocznych ocen klasa 3 21  kwietnia 2022 r.
8. Informacja o proponowanych ocenach rocznych dla klas 1 i 2 20 maja 2022 r.
   9. Wystawienie ocen rocznych dla klas 1 i 2 16 czerwca 2022 r.