KONSULTACJE W NLO

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie klas I-II !!
Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDICAL” w Kłodzku

Od 1 czerwca 2020 r. rozpoczynamy konsultacje dla wszystkich chętnych uczniów klas I-II z wszystkich przedmiotów. Konsultacje będą się odbywały na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji będzie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia.
Organizacja tych zajęć jest uzależniona od możliwości szkoły.
Osoby chętne proszone są o zapoznanie się z Procedurą COVIT-19 oraz o obowiązkowe wypełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów zgód na udział dziecka w konsultacjach. Zgodę na udział w zajęciach uczeń przynosi ze sobą w dniu pierwszych konsultacji.

Prosimy o wskazanie przedmiotów z których uczeń potrzebuje pomocy pod numerem telefonu: 796112226 w godzinach 8.00-15.00.
Termin do 28 maja 2020 r.

Załączniki:

procedury COVIT

zgody rodziców na konsultacje