Kształcenie w trybie zdalnym

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz.186) z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „MEDICAL” w Kłodzku w dniach od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. prowadzi kształcenie w trybie zdalnym.