List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do uczniów i nauczycieli