Nowość profil humanistyczno-artystyczny

Przedstawiamy naszą nowość w ofercie – profil humanistyczno-artystyczny🧑‍🎨
Uczniowie dzięki aktywnemu udziałowi w życiu kulturalnym mogą połączyć naukę z pasją tworzenia. Program przewiduje dodatkowe zajęcia historii sztuki, które inspirują do własnych przemyśleń, jak również działań twórczych.
Jak wygląda nauka w klasie o profilu artystycznym?
Podstawowym celem kształcenia jest dobre przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na wybranych studiach wyższych lub w szkołach artystycznych.
Profil klasy jest tak przygotowany, aby uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne. Zajęcia dodatkowe planowane są w oparciu o potrzeby uczniów, aby rozwijać ich kreatywność i wrażliwość artystyczną.
✅Więcej informacji→ https://liceum.klodzko.pl/rekrutacja-2/#p2