Ocenianie Kształtujące w Liceum Ogólnokształcącym „MEDICAL” w Kłodzku

Ocenianie Kształtujące w Liceum Ogólnokształcącym „MEDICAL” w Kłodzku

To, jak wygląda dzisiejszy system edukacji to efekt projektu wcielonego w życie około 200 lat temu. Czy można uczyć inaczej?
Od września wprowadziliśmy elementy systemu oceniania kształtującego. Jest to sposób pracy nauczycieli i uczniów, polegający na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się uczniów. Na czym to polega?

  • Na każdej lekcji nauczyciel podaje uczniom cele zajęć w jasny i zrozumiały dla ucznia sposób.
  • Określa kryteria sukcesu, czyli co uczeń powinien wiedzieć i potrafić po lekcji.
  • Nauczyciel udziela uczniowi informacji zwrotnej: co zrobił dobrze, a nad czym musi jeszcze popracować, jak dalej się rozwijać.

 

WAŻNE JEST TO, ŻE OCENIAMY PRACĘ UCZNIA, A NIE JEGO SAMEGO!
W naszej szkole nadrzędnym celem pracy jest to, że nie oceniamy, tylko doceniamy.

Jakie są korzyści dla uczniów?

  • Uczniowie stają się autorami swojego procesu uczenia się. Są za niego odpowiedzialni.
  • Uczniowie wzajemnie uczą się od siebie. Są partnerami. Na lekcjach nauczyciel stwarza sytuacje umożliwiające uczniom pracę w parach lub w grupach, co sprzyja budowaniu pozytywnych relacji: zaufania, odpowiedzialności, szacunku i życzliwości.

Samoocena uczniów

Z ocenianiem kształtującym ściśle związana jest samoocena uczniów. Aby zachodził proces uczenia się, uczeń musi być zmotywowany i musi wierzyć we własne umiejętności i możliwości. Wtedy sam podejmuje działania, które prowadzą do efektywnego uczenia się.

Atmosfera w naszej szkole
Nasza szkoła to miejsce, gdzie najistotniejszym czynnikiem uczenia się jest atmosfera bezpieczeństwa, szacunku dla siebie samego i innych, oraz poczucie, że nauczyciel jest po tej samej stronie co uczeń. Nie mamy dzwonków, w przyjaznej atmosferze wspólnie pracujemy czerpiąc radość i satysfakcję każdego dnia.

Czy taki styl pracy jest łatwy?
To wcale nie jest proste, tym bardziej, że nie ma gotowych recept na skuteczne budowanie dobrej atmosfery.
ALE NAM SIĘ UDAJE. Nasi uczniowie są świadomi, czego się uczą i w jakim celu. A jeśli już rywalizują, to tylko sami ze sobą, aby każdego dnia stawać się osobą dobrze przygotowaną do życia w otaczającym nas świecie. Rola nauczyciela to wspieranie uczniów, a nie ocenianie. Ten trudny proces jest możliwy tylko przy ścisłej współpracy i zaufaniu rodziców, czego w naszej szkole doświadczamy.
Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy to wszystko jest prawdą, przyjdź, zobacz, oceń. Zapraszamy!

Dowiedz się więcej o naszym profilu