ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ORGANIZACJA  ZAKOŃCZENIA  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020

w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym „MEDICAL” w Kłodzku

 

 1. W dniu 26 czerwca 2020 r. odbędzie się rozdanie świadectw promocyjnych i promocyjnych z wyróżnieniem uczniom Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDICAL” w Kłodzku wg poniższego harmonogramu:
 • Klasa 1 a – 8.30-9.00
 • Klasa 1 b – 9.00 – 9.30
 • Klasa 2 a – 9.30 – 10.00.
 1. Wydawanie świadectw szkolnych odbędzie się w recepcji szkoły, na parterze.
 2. Po świadectwo szkolne może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Uczeń nie może przyjść po świadectwo szkolne, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 5. Czekając na wejście do szkoły uczniowie zobowiązani są do zachowania odpowiedniego odstępu, co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos.
 6. Przed wejściem do szkoły niezbędne jest zdezynfekowanie rąk.
 7. Każdemu uczniowi zostanie zmierzona temperatura.
 8. Przed odbiorem świadectwa uczniowie muszą być zabezpieczeni
  w rękawiczki ochronne oraz swoje długopisy.
 9. Po odebraniu świadectwa należy unikać tworzenia się grup przed szkołą.