Prosimy wszystkich uczniów LO ,,MEDICAL” o zakupienie nowych tablic matematycznych

W związku ze zmianami w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego prosimy wszystkich uczniów LO ,,MEDICAL” o zakupienie nowych tablic matematycznych, zgodnych z wytycznymi CKE na 2023 rok. Tablice ze wzorami matematycznymi będą wykorzystywane przy realizacji zajęć matematyki.

Poniżej link do strony CKE
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/wybrane_wzory_matematyczne_EM2023.pdf