Przeciwdziałanie Cyberprzemocy i przemocy domowej…

11 października 2019 r. uczniowie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDICAL” odbyli profesjonalne szkolenie na temat przeciwdziałania cyberprzemocy i przemocy domowej oraz zagrożeń wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych, dopalaczy i narkotyków, prowadzone przez Panią Komisarz Dorotę Jaworską i Panią Sierżant sztabowy Justynę Matusiak z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.
Z wielka satysfakcją stwierdziliśmy, że szkolenie przyczyniło się do wzrostu świadomości naszych uczniów z zagrożeń płynących z niewłaściwego wykorzystywania Internetu, stosowania środków odurzających i psychoaktywnych oraz metod przeciwdziałania przemocy.