Zajęcia pozalekcyjne

NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

Zajęcia
pozalekcyjne

W ramach czesnego uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych wybranych z oferty proponowanej przez szkołę. Aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych, co roku poszerzamy ofertę o nowe zajęcia.

  •  wizaż
  • pierwsza pomoc przedmedyczna
  • zajęcia taneczne
  • zajęcia muzyczne
  • zajęcia dziennikarskie