Zajęcia pozalekcyjne

NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

Zajęcia
pozalekcyjne

W ramach czesnego uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych wybranych z oferty proponowanej przez szkołę. Aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych, co roku poszerzamy ofertę o nowe zajęcia.

• Ratownictwo medyczne
• Szkolne koło wolontariatu
• Zajęcia dziennikarskie
• Zespół muzyczny
• Taniec
• Wizaż