O szkole

Jesteśmy nowoczesną szkołą posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Od klasy pierwszej realizujemy przedmioty w zakresie rozszerzonym (język angielski, biologia, chemia). Nasze mocne strony to m.in. wykwalifikowana kadra, w tym wykładowcy akademiccy, bogata baza dydaktyczna, 0 zł wpisowego oraz czesne wynoszące tylko 150zł miesięcznie. Zwiększona liczba godzin z języka polskiego i matematyki umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy niezbędnej do pomyślnego zdania egzaminu maturalnego.

Uczniowie o nas:

W szkole miałam okazje poznać mój przyszły zawód od zaplecza, przez co byłam praktycznie przygotowana do pracy zaraz po szkole. Teraz jestem pielęgniarką i świetnie sobie radzę, polecam!

Natalia absolwentka