Kalendarz 2023/2024

NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

Kalendarz

2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 4 września 2023 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
3. Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2024 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca  – 2 kwietnia 2024 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych klasy programowo najwyższej 26 kwietnia 2024 r.
6. Egzamin maturalny 7,8,9 maja 2024 r.
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
8. Dni ustawowo wolne od zajęć 1 listopada 2023 r. / środa/

1, 3 maja 2024 r. / środa, piątek/

9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 maja 2024 r. /czwartek/

7,8,9 maja 2024 r./wtorek, środa, czwartek/

31 maja 2024 r./ piątek/

 

Pozostałe dni wolne /pięć dni/ przeznaczone są na:

- dwa dni w terminach ustnych egzaminów maturalnych

- drzwi otwarte szkoły

- do dyspozycji Samorządu Uczniowskiego.

Ustalone przez dyrektora szkoły dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie Uchwałą Nr 2/2023/2024 z dnia 30 sierpnia 2023 r. Kalendarz roku szkolnego przedstawiono Rodzicom na zebraniu ogólnym 4 września 2023 r.

 

 RADY PEDAGOGICZNE

1. Rada inauguracyjna rok szkolny 2023/2024 30 sierpnia 2023 r.
2. Rada pedagogiczna – zatwierdzenie programu wychowawczo - profilaktycznego 28 września 2023 r.
3. Rada klasyfikacyjna śródroczna dla klas programowo najwyższych 21 grudnia 2023 r.
4. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I okres dla klas

1, 2, 3

31 stycznia 2024 r.
5. Rada podsumowująca pracę w I okresie 8 lutego 2024 r.
6. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych 23 kwietnia 2024 r.
7. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klasy 1, 2 i 3 17 czerwca 2024 r.
8. Rada pedagogiczna podsumowująca pracę

w roku szkolnym 2023/2024

28 sierpnia 2024 r.
9. Rada pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2024/2025 29 sierpnia 2024 r.

 

INNE WYDARZENIA

1. Początek drugiego okresu dla klasy programowo najwyższej – 4a 2 stycznia 2024 r.
2. Wystawienie ocen za I okres klas 1, 2 i 3 26 stycznia 2024 r.
3. Początek drugiego okresu dla klas 1,2 i 3 1 lutego 2024 r.
4. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

i końcowych w klasie 4a

22 marca 2024 r.
5. Wystawienie rocznych ocen w klasie 4a 19 kwietnia 2024 r.
6. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych dla klas 1, 2 i 3 16 maja 2024 r.
7. Wystawienie ocen rocznych dla klas 1,2 i 3 14 czerwca 2024 r.

 

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

1. 4 września 2023 r. Wszystkie klasy
2. 21 listopada 2023 r. Klasa 4a
3. 18 grudnia 2023 r. Klasy: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b
4. 21 marca 2024 r. Klasa 4a
5. 16 maja 2024 r. Klasy: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c,3a, 3b

 

 

 

PRZERWY  MIĘDZYLEKCYJNE

 

Numer lekcji Godziny lekcyjne Długość przerwy
1

 

8.00 – 8.45 5 minut
2

 

8.50 – 9.35 10 minut
3

 

9.45 – 10.30 20 minut
4

 

10.50 – 11.35 10 minut
5

 

11.45 – 12.30 5 minut
6

 

12.35 – 13.20 5 minut
7

 

13.25 – 14.10 5 minut
8

 

14.15 – 15.00 5 minut
9 15.05 – 15.50