Harmonogram matur

Harmonogram
matur

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

 

Egzamin maturalny

Egzaminy maturalne rozpoczną się w czwartek 4 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja 2023 r.

Egzaminy będą przeprowadzane rano i po południu. Egzamin poranny będzie rozpoczynać się o godzinie 9.00, popołudniowy o godz. 14.00. Taki układ będzie obowiązywał przez całą sesję z wyjątkiem pierwszego dnia, gdy będzie tylko jeden egzamin - poranny.

5 maja 2023 r.
9.00 - egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym
14.00- egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym

8 maja 2023 r.
9.00 - egzamin z matematyki na poziomie podstawowym

9 maja 2023 r.
9.00- egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

10 maja 2023 r.
9.00 - egzamin z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym
14.00 - egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym

11 maja 2023 r.
9.00- egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym

12 maja 2023 r.
9.00 - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym

15 maja 2023 r.
9.00- egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym

- ustny egzamin z języka angielskiego

16 maja 2023 r.

ustny egzamin z języka polskiego

17 maja 2023 r.
9.00 - egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

18 maja 2023 r.
9.00 - egzamin z historii na poziomie rozszerzonym

19 maja 2023 r.
14.00 - egzamin z historii sztuki na poziomie rozszerzonym

Matura ustna od 10 maja

Sesja egzaminów maturalnych ustnych rozpocznie się 10 maja 2023 r., potrwa do 23 maja 2023 r. Egzaminy przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkole.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym zaplanowana została od 1 do 19 czerwca: sesja egzaminów pisemnych - 1-19 czerwca, sesja egzaminów ustnych - 5-7 czerwca.

Maturzyści swoje indywidualne wyniki poznają 7 lipca; tego samego dnia otrzymają też świadectwa maturalne. Poprawki w sierpniu

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia: 21 sierpnia będą poprawkowe egzaminy ustne, 22 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne. Maturzyści, którzy będą zdawać egzaminy poprawkowe, wyniki ich poznają 8 września.