Samorząd Uczniowski

NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

Samorząd
uczniowski

Przewodniczący: Adam Zimka
Zastępca: Antoni Jania
Skarbnik: Karolina Mizera
Sekretarz: Lena Majdańska