Samorząd Uczniowski

NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

Samorząd
uczniowski

Przewodnicząca:

Amelia Stefaniak

Zastępca:
Maja Maciejak