rekrutacja2

2022/2023

Rekrutacja

do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDICAL” w Kłodzku

"MEDICAL" - TO SZKOŁA, KTÓRĄ TWORZĄ LUDZIE, dla których ważny jest kreatywny i efektywny rozwój

Razem z nami zbudujesz poczucie własnej wartości i wiarę w nieograniczone możliwości. Wyposażymy Cię w odwagę, abyś nie bał się stawiać czoła nowym wyzwaniom. Spełnianie marzeń będzie już tylko w Twoich rękach.

DOŁĄCZ DO NAS

Dyrektor Szkoły - Agnieszka Gumna

 

 

Wybierając ten profil:

 • Będziesz uczestniczył w sesjach zajęciowych, programach profilaktycznych, akcjach plenerowych, happeningach zdrowia itp.;
 • Poznasz pracę personelu medycznego;
 • Poznasz różne metody pracy np.: laboratoryjną, treningową, warsztatową;
 • Zyskasz praktyczną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej:
 • Poszerzysz wiadomości z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej;
 • Przygotujesz się do egzaminu maturalnego z rozszerzeniami biologia, chemia.

 

PROFIL

PRZYRODNICZO-MEDYCZNY

przedmioty rozszerzone: chemia, biologia, język angielski
uzupełnienie: zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Oferta adresowana jest do osób wiążących swoją przyszłość ze studiami medycznymi lub przyrodniczymi. Klasa o tym profilu przygotuje ucznia do studiowania na kierunkach: medycyna, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, biochemia, leśnictwo i inne kierunki przyrodnicze itp.
Uczniom zapewniamy udział w zajęciach prowadzonych w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku. Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Medyczną w Kłodzku grupa o profilu przyrodniczo-medycznym może uczestniczyć w zajęciach m.in. z: ratownictwa medycznego, biochemii, kosmetologii, fizjoterapii, podstaw dietetyki i wielu innych.

Zajęcia praktyczne odbywają się w salach dydaktycznych oraz w pracowniach biotechnologicznych i laboratoriach Wyższej Uczelni w celu uzyskania jak najwyższego poziomu nauczania. Uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na dodatkowych godzinach z biologii i chemii na poziomie przygotowującym do studiów medycznych, prowadzonych przez wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Uczniowie profilu przyrodniczo-medycznego mogą korzystać z pełnej oferty zajęć dodatkowych tj.: wizaż i stylizacja ubioru, dziennikarstwo, taniec współczesny, warsztaty handmade.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PROFIL

DZIENNIKARSKI

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia
uzupełnienie: warsztaty z dziennikarstwa

Oferta skierowana jest do osób preferujących nauki humanistyczne. Klasa o tym profilu przygotuje ucznia do podjęcia dalszej nauki na studiach o kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, historia, socjologia, psychologia, pedagogika itp.

Uczniowie klasy o profilu dziennikarskim uczestniczą w przygotowaniach promocyjnych szkoły. Biorą udział przy realizacji filmów promocyjnych, redagują ulotki, foldery, katalogi. Podczas warsztatów dziennikarskich uczestnicy dowiedzą się m.in.: jak pisać i redagować teksty, jak przeprowadzić dobry wywiad, jak pracować z mikrofonem i kamerą, jak zrelacjonować wydarzenia. Program liceum przewiduje zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne.

Uczniowie profilu dziennikarskiego mogą korzystać z pełnej oferty zajęć dodatkowych tj.: wizaż i stylizacja ubioru, taniec współczesny, warsztaty handmade, pierwsza pomoc przedmedyczna.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wybierając ten profil:

 • Zdobędziesz podstawową wiedzę i umiejętności z dziennikarstwa;
 • Przygotujesz się do egzaminu maturalnego z przedmiotów rozszerzonych (historia, język polski, język angielski);
 • Zostaniesz wprowadzony w świat różnych kręgów tradycji polskiej i światowej;
 • Weźmiesz udział lekcjach otwartych w postaci: debat, kolegiów redakcyjnych, wywiadów;

Wybierając ten profil:

 • Będziesz uczestniczył w sesjach zajęciowych, programach profilaktycznych, akcjach plenerowych, happeningach itp.;
 • Poznasz różne metody pracy np.: laboratoryjną, treningową, warsztatową;
 • Przygotujesz się do egzaminu maturalnego z rozszerzeniami język angielski, geografia.

PROFIL

OGÓLNY

przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia (od drugiej klasy dodatkowy przedmiot rozszerzony do wyboru)
uzupełnienie: warsztaty i zajęcia do wyboru (z całej oferty zajęć dodatkowych)

Oferta skierowana jest do osób, które jeszcze nie potrafią sprecyzować swojej ścieżki kształcenia. Klasa o tym profilu przygotuje ucznia do podjęcia dalszej nauki na studiach o różnych kierunkach. Liceum o profilu ogólnym realizuje nauczanie zgodnie z podstawą programową dla 4-letniego liceum. Uczniowie w klasie o profilu ogólnym są przygotowani do uzyskania wykształcenia średniego i zdania egzaminu maturalnego.

Uczniowie klasy ogólnej mogą korzystać z pełnej oferty zajęć dodatkowych tj.: wizaż i stylizacja ubioru, dziennikarstwo, taniec współczesny, warsztaty handmade, pierwsza pomoc przedmedyczna.

 
DOKUMENTY DO POBRANIA:

PROFIL

LINGWISTYCZNY

Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia
uzupełnienie: język hiszpański + od klasy drugiej dodatkowe rozszerzenie do wyboru

Klasa o profilu lingwistycznym skierowana jest do osób, które planują dalszą edukację na studiach językowych (filologia, lingwistyka stosowana), a także dla osób które wybierają inne kierunki na uczelniach humanistycznych: politologia, psychologia, pedagogika, stosunki międzynarodowe itp.

Uczniowie profilu lingwistycznego mogą korzystać z pełnej oferty zajęć dodatkowych tj.: dziennikarstwo, wizaż i stylizacja ubioru, taniec współczesny, warsztaty handmade, pierwsza pomoc przedmedyczna.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wybierając ten profil:

 • Będziesz miał możliwość nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym;
 • Poznasz podstawy języka hiszpańskiego;
 • Przygotujesz się do egzaminu maturalnego z przedmiotów rozszerzonych (historia, język angielski);
 • Zostaniesz wprowadzony w świat różnych kręgów tradycji polskiej i światowej;
 • Weźmiesz udział lekcjach otwartych w postaci: debat, kolegiów, wywiadów w języku angielskim;

OFERTA NIEODPŁATNYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH

 • dziennikarstwo,
 • taniec współczesny,
 • wizaż i stylizacja ubioru,
 • warsztaty handmade z elementami szycia,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna.

ZAPEWNIAMY:

 • kameralną atmosferę zajęć prowadzonych w maksymalnie kilkunastoosobowych grupach,
 • komfortowe warunki (nowoczesne wnętrza, klimatyzacja, winda),
 • wyjazdy naukowe i integracyjne,
 • uczestnictwo w seansach filmowych, spektaklach i przedstawieniach teatralnych,
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę, wśród niej wielu pracowników naukowych wyższych uczelni,
 • profesjonalnie wyposażone pracownie,
 • zajęcia bez dzwonków,
 • wiele zajęć nieodpłatnych  dodatkowych.