rekrutacja2

2023/2024

Rekrutacja

do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDICAL” w Kłodzku

"MEDICAL" - TO SZKOŁA, KTÓRĄ TWORZĄ LUDZIE, dla których ważny jest kreatywny i efektywny rozwój

Razem z nami zbudujesz poczucie własnej wartości i wiarę w nieograniczone możliwości. Wyposażymy Cię w odwagę, abyś nie bał się stawiać czoła nowym wyzwaniom. Spełnianie marzeń będzie już tylko w Twoich rękach.

DOŁĄCZ DO NAS

Dyrektor Szkoły - Agnieszka Gumna

 

 

NASZE KIERUNKI ↓

 

PROFIL
PRZYRODNICZO - MEDYCZNY

 

 

PROFIL
HUMANISTYCZNO-ARTYSTYCZNY

 

SZCZEGÓŁOWA OFERTA ↓

Klasa przyrodniczo-medyczna oferuje uczniom następujące zajęcia i aktywności:

 • uczniowie mają okazję do zdobywania wiedzy i umiejętności zarówno w trakcie nauki w szkole, jak i na zajęciach terenowych;
 • realizacja  projektów edukacyjnych, w tym  biologicznych związanych ze zdrowiem człowieka, ekologicznych, przyrodniczych  mających na celu pogłębienie wiadomości i doskonalenia  umiejętności;
 • w szkole pracują aktywnie  w grupach, prowadzą obserwacje i doświadczenia doskonaląc kluczowe umiejętności współdziałania, planowania, wnioskowania oraz rozwiązywania zadań problemowych;
 •  nabywają umiejętności bardzo ważne we współczesnym świecie - poszukiwania informacji, korzystania ze schematów, rysunków, wykresów i tabel jako źródeł informacji;
 • korzystania z platform edukacyjnych i współczesnych technologii oraz środków przekazu, filmów czy projektów dzięki którym przybliżane są uczniom tematy biologiczne;

Poza zajęciami w szkole uczniowie corocznie mają możliwość uczestnictwa w:

 • zajęciach laboratoryjnych w pracowni Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku – jako szkoła patronacka;
 • lekcjach terenowych, np. w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu;
 • chętni uczestniczą w olimpiadach i konkursach tematycznych związanych z biologią, ekologią i ochroną środowiska;
 • nabywają wiedzę z podstaw ratownictwa medycznego;
 • poznają zasady opieki medycznej;
 • zapoznają się z zasadami zdrowego stylu życia;

PROFIL

PRZYRODNICZO-MEDYCZNY

z elementami ratownictwa medycznego

Nauka w klasie przyrodniczo-medycznej z elementami ratownictwa medycznego to idealny wybór dla ludzi, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych. Oferta tego kierunku jest również skierowana do uczniów charakteryzujących się naukową postawą wobec świata przyrody, zaciekawionych jego bogactwem, dla których pasją jest poznawanie i rozwijanie zainteresowań z zakresu biologii i chemii.

Interdyscyplinarny charakter nauki w tej klasie daje doskonałą możliwość poszerzenia horyzontów oraz elastycznego i twórczego działania w sferze zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Profil klasy jest również odpowiedzią na rosnącą w społeczeństwie świadomość potrzeby dbania o zdrowie i kondycję fizyczną.

Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą kontynuować naukę:

medycyna, medycyna wojskowa, medycyna weterynaryjna, analityka medyczna, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, rehabilitacja, biotechnologia, mikrobiologia, biofizyka, chemia, biologia, psychologia, kosmetologia, dietetyka, leśnictwo, odnawialne źródła energii, technologia żywienia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne, architektura krajobrazu, inżynieria środowiskowa.

Jak wygląda nauka w klasie o profilu przyrodniczo-medycznym z elementami ratownictwa medycznego?

Podstawowym celem kształcenia jest dobre przygotowanie ogólnokształcące, szczególnie
w przedmiotach ścisłych, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na wybranych studiach wyższych.
Profil klasy jest tak przygotowany, aby uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania biologiczne i chemiczne.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PROFIL

HUMANISTYCZNO-ARTYSTYCZNY

„ Nie znamy człowieka przed kulturą i poza kulturą, pełnym ludzkim życiem człowiek może żyć jedynie w i dzięki kulturze”.
(Jan Paweł II)

Uczniowie dzięki aktywnemu udziałowi w życiu kulturalnym mogą połączyć naukę z pasją tworzenia. Program przewiduje dodatkowe zajęcia  historii sztuki, które  inspirują do własnych przemyśleń, jak również działań twórczych.

Co zyskasz kończąc szkołę?

 • możliwość studiowania na kierunkach artystycznych, humanistycznych, związanych z szeroko pojętymi mediami,
 • kontynuowanie nauki w szkołach policealnych,
 • rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań artystycznych.

Jak wygląda nauka w klasie o profilu artystycznym?

Podstawowym celem kształcenia jest dobre przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na wybranych studiach wyższych lub w szkołach artystycznych.
Profil klasy jest tak przygotowany, aby uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne. Zajęcia dodatkowe planowane są w oparciu o potrzeby uczniów, aby rozwijać ich kreatywność i wrażliwość artystyczną.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Klasa o profilu humanistyczno-artystycznym skierowana jest do uczniów, którzy chcą poszerzyć wiedzę humanistyczną, są kreatywni lub rozwijają się twórczo, a na dodatkowych zajęciach:

 • uczeń pogłębi wiedzę dotyczącą stylów i kierunków w sztuce,
 • pozna tajniki analizy tekstów kultury,
 • weźmie udział w warsztatach artystycznych (np. wizażu),
 • będzie uczestniczył w lekcjach rysunku i malarstwa,
 • weźmie udział w wycieczkach przedmiotowych,
 • rozwinie zdolności artystyczne,
 • będzie uczestniczył w prezentacji talentów aktorskich, muzycznych i wokalnych,
 • zaprezentuje swoją twórczość w szkole i poza nią,

Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą kontynuować naukę:

 • na uczelniach, które proponują następujące kierunki:
  kulturoznawstwo, filologia polska, historia sztuki, historia, ochrona dóbr kultury europeistyka, kierunki artystyczne, terapia zajęciowa,
 • w szkołach policealnych na kierunkach artystycznych:
  aktorstwo, wizaż i stylizacja, aranżacja wnętrz, scenografia i kostiumografia, charakteryzacja, fotografia i realizacja obrazu

OFERTA NIEODPŁATNYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH

Zajęcia wizażu - zobacz pełną ofertę

Te zajęcia skierowane są do osób, które interesują się makijażem, chcą poprawić swój warsztat lub planują w przyszłości pracować jako wizażysta i profesjonalnie zająć się robieniem makijażu. Warsztaty wizażu skierowane są do osób początkujących – szkolimy od podstaw.

Jeśli makijaż zawsze Cię fascynował, chciałabyś poznać tajniki makijażu dla siebie, ale także chciałabyś / chciałbyś spróbować swoich sił malując innych – te zajęcia są idealne dla Ciebie!

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Uczniowie pracują
w grupach maksymalnie do 8-10 osób. Taka liczebność grupy, gwarantuje indywidualne podejście do każdego ucznia.

Zajęcia taneczne - zobacz pełną ofertę

Dla osób poszukujących alternatywy dla nudy i chcących popracować nad kondycją fizyczną proponujemy zajęcia taneczne. Podczas spotkań uczniowie poznają podstawowe kroki tańca współczesnego, ćwiczą układy ale przede wszystkim odkrywają w jaki sposób poruszać się i uwalniać emocje.
Warsztaty tańca to miejsce, w którym młodzi ludzie uczą się wrażliwości na piękno, kształtują gusta muzyczne, poznają możliwość swojego ciała, a także pracują nad kondycją. Każde spotkanie to również możliwość przebywania wśród rówieśników i wspaniała rozrywka. Tworzymy społeczność, która wspólnie się uczy, bawi  i wzajemnie sobie pomaga.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Uczniowie pracują w grupach maksymalnie do 10-15 osób.

Zajęcia muzyczne - zobacz pełną ofertę

W zajęciach bierze udział  młodzież uzdolniona muzycznie, która kształci się już muzycznie (uczniowie szkół i ognisk muzycznych, a także pobierający naukę muzyki w postaci innych form kształcenia np. prywatne lekcje gry lub śpiewu) oraz osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z muzyką (prowadzone są zajęcia ogólnomuzyczne także dla grupy początkującej).
Uczestnicy korzystając z ich ogromnej wiedzy i doświadczenia naszego nauczyciela rozwijają swoje umiejętności, a ćwicząc na grę na instrumencie lub śpiewając – jednocześnie wypoczywają i integrują się z rówieśnikami także zainteresowanymi muzyką.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny. Uczniowie podzieleni są na grupy w zależności od stopnia zaawansowania.

Zajęcia dziennikarskie - zobacz pełną ofertę

Zajęcia dziennikarskie to oferta stworzona z myślą o uczniach pragnących spróbować swoich sił w dziennikarstwie: social mediach, marketingu, reklamie. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się min:

 • Jak pisać i redagować teksty?
 • Jak ilustrować teksty swoimi zdjęciami?
 •  Jak pisać aby było to ciekawe dla czytelnika?
 • Jak zadawać pytania rozmówcom?
 • Jak tworzyć materiały promocyjne typu: film, prezentacja, plakat, folder, ulotka,
 • Skąd czerpać pomysły i wielu, wielu innych rzeczy.

Uczestnicy zajęć będą współpracowali z osobami odpowiedzialnymi za marketing i promocję szkoły, dzięki czemu będą nabywali umiejętności praktycznych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny.

Zajęcia z pierwszej pomocy medycznej - zobacz pełną ofertę

Zajęcia kierowane są do uczniów uczęszczających do klas o profilu przyrodniczo-medycznym. Uczniowie na zajęciach zdobywają wiedzę teoretyczną i nabywają umiejętności praktyczne z zakresu pierwszej pomocy. Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną osobę – wykładowcę z Wyższej Szkoły Medycznej W Kłodzku. Uczeń pod opieką  ratownika medycznego  zyska praktyczną wiedzę, dzięki której będzie mógł ratować ludzkie życie!

Uczniowie na warsztatach korzystają z profesjonalnego sprzętu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Zajęcia odbywają się w  wymiarze 3-4 godzin w miesiącu

Zajęcia ruchowe - zobacz pełną ofertę

Zajęcia ruchowe łączące w sobie elementy jogi, tai-chi oraz gimnastyki akrobatycznej. Zajęcia ogólnoruchowe kierowane są dla osób które chcą popracować nad kondycją fizyczną, a także dla uczniów borykających się z problemami emocjonalnymi. Ćwiczenia ogólnoruchowe gwarantują lepsze samopoczucie i wspomagają zdrowie.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną osobę – wykładowcę z Wyższej Szkoły Medycznej W Kłodzku. Uczeń pod opieką  fizjoterapeuty i instruktora jogi poznaje możliwości i ograniczenia swojego ciała.

Zajęcia odbywają się w wymiarze 3-4 godzin w miesiącu