rekrutacja2

2024/2025

Rekrutacja

do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDICAL” w Kłodzku

"MEDICAL" - TO SZKOŁA, KTÓRĄ TWORZĄ LUDZIE, dla których ważny jest kreatywny i efektywny rozwój

Razem z nami zbudujesz poczucie własnej wartości i wiarę w nieograniczone możliwości. Wyposażymy Cię w odwagę, abyś nie bał się stawiać czoła nowym wyzwaniom. Spełnianie marzeń będzie już tylko w Twoich rękach.

DOŁĄCZ DO NAS

Dyrektor Szkoły - Agnieszka Gumna

 

 

NASZE KIERUNKI ↓

 

PROFIL
BIOLOGICZNO - CHEMICZNY

 

SZCZEGÓŁOWA OFERTA ↓

Jak wygląda nauka w klasie o profilu biologiczno-chemicznym z przygotowaniem do zawodów medycznych?

Tryb kształcenia w klasie biologiczno-chemicznej koncentruje się na łączeniu kompetencji twardych - opartych na wiedzy i umiejętnościach praktycznych, z rozwojem kompetencji miękkich. Pod okiem doświadczonych i zaangażowanych nauczycieli i we współpracy z Wyższą Szkołą Medyczną w Kłodzku uczymy naszych licealistów zgłębiać tajniki wiedzy naukowej z zakresu biologii i chemii przy równoczesnym angażowaniu ich w projekty prozdrowotne i ekologiczne.

Prowadzimy warsztaty i zajęcia laboratoryjne w Wyższej Szkole Medycznej, podczas których uczniowie samodzielnie przygotowują preparaty do obserwacji mikroskopowych, a w szerszym kontekście doświadczają podstaw pracy w zawodach medycznych. Nauka przez doświadczanie prowadzi do nabycia umiejętności związanych z planowaniem eksperymentu, stawianiem hipotez, formułowaniem wniosków i argumentowaniem, zbieraniem i przetwarzaniem uzyskanych wyników, rozwija zainteresowania i pogłębia wiedzę oraz uczy kompetencji społecznych. Jest to atrakcyjna ścieżka dydaktyczna, w której odtwórcze przyswajanie wiadomości ustępuje samodzielnemu procesowi uczenia się, w którym jest miejsce na stawianie najbardziej irracjonalnych pytań i szukanie na nie odpowiedzi.

PROFIL

BIOLOGICZNO - CHEMICZNY

z przygotowaniem do zawodów medycznych

Nauka w klasie o tym profilu to idealny wybór dla osób, które chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych. Oferta tego kierunku jest również skierowana do uczniów charakteryzujących się naukową postawą wobec świata przyrody, zaciekawionych jego bogactwem, dla których pasją jest poznawanie i rozwijanie zainteresowań z zakresu biologii i chemii.

Interdyscyplinarny charakter nauki w tej klasie daje doskonałą możliwość poszerzenia horyzontów oraz elastycznego i twórczego zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności badawczych. Ponadto profil tej klasy stanowi odpowiedź na rosnącą w społeczeństwie świadomość potrzeby dbania o zdrowie i kondycję psychiczną.

Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą kontynuować naukę w zakresie:

medycyny, medycyny wojskowej, medycyny weterynaryjnej, analityki medycznej, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii, rehabilitacji, biotechnologii, mikrobiologii, biofizyki, chemii, biologii, psychologii, kosmetologii, dietetyki, technologii żywienia, zdrowia publicznego, wychowania fizycznego, leśnictwa, architektury krajobrazu, inżynierii środowiskowej  oraz odnawialnych źródeł energii.

Podstawowym celem kształcenia jest dobre przygotowanie ogólnokształcące, szczególnie
w przedmiotach ścisłych, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego i kontynuowanie nauki na wybranych studiach wyższych.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

OFERTA NIEODPŁATNYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH

Zajęcia wizażu - zobacz pełną ofertę

Te zajęcia skierowane są do osób, które interesują się makijażem, chcą poprawić swój warsztat lub planują w przyszłości pracować jako wizażysta i profesjonalnie zająć się robieniem makijażu. Warsztaty wizażu skierowane są do osób początkujących – szkolimy od podstaw.

Jeśli makijaż zawsze Cię fascynował, chciałabyś poznać tajniki makijażu dla siebie, ale także chciałabyś / chciałbyś spróbować swoich sił malując innych – te zajęcia są idealne dla Ciebie!

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Uczniowie pracują
w grupach maksymalnie do 8-10 osób. Taka liczebność grupy, gwarantuje indywidualne podejście do każdego ucznia.

Zajęcia taneczne - zobacz pełną ofertę

Dla osób poszukujących alternatywy dla nudy i chcących popracować nad kondycją fizyczną proponujemy zajęcia taneczne. Podczas spotkań uczniowie poznają podstawowe kroki tańca współczesnego, ćwiczą układy ale przede wszystkim odkrywają w jaki sposób poruszać się i uwalniać emocje.
Warsztaty tańca to miejsce, w którym młodzi ludzie uczą się wrażliwości na piękno, kształtują gusta muzyczne, poznają możliwość swojego ciała, a także pracują nad kondycją. Każde spotkanie to również możliwość przebywania wśród rówieśników i wspaniała rozrywka. Tworzymy społeczność, która wspólnie się uczy, bawi  i wzajemnie sobie pomaga.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Uczniowie pracują w grupach maksymalnie do 10-15 osób.

Zajęcia muzyczne - zobacz pełną ofertę

W zajęciach bierze udział  młodzież uzdolniona muzycznie, która kształci się już muzycznie (uczniowie szkół i ognisk muzycznych, a także pobierający naukę muzyki w postaci innych form kształcenia np. prywatne lekcje gry lub śpiewu) oraz osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z muzyką (prowadzone są zajęcia ogólnomuzyczne także dla grupy początkującej).
Uczestnicy korzystając z ich ogromnej wiedzy i doświadczenia naszego nauczyciela rozwijają swoje umiejętności, a ćwicząc na grę na instrumencie lub śpiewając – jednocześnie wypoczywają i integrują się z rówieśnikami także zainteresowanymi muzyką.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny. Uczniowie podzieleni są na grupy w zależności od stopnia zaawansowania.

Zajęcia dziennikarskie - zobacz pełną ofertę

Zajęcia dziennikarskie to oferta stworzona z myślą o uczniach pragnących spróbować swoich sił w dziennikarstwie: social mediach, marketingu, reklamie. Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się min:

  • Jak pisać i redagować teksty?
  • Jak ilustrować teksty swoimi zdjęciami?
  •  Jak pisać aby było to ciekawe dla czytelnika?
  • Jak zadawać pytania rozmówcom?
  • Jak tworzyć materiały promocyjne typu: film, prezentacja, plakat, folder, ulotka,
  • Skąd czerpać pomysły i wielu, wielu innych rzeczy.

Uczestnicy zajęć będą współpracowali z osobami odpowiedzialnymi za marketing i promocję szkoły, dzięki czemu będą nabywali umiejętności praktycznych.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny.

Zajęcia z pierwszej pomocy medycznej - zobacz pełną ofertę

Zajęcia kierowane są do uczniów uczęszczających do klas o profilu przyrodniczo-medycznym. Uczniowie na zajęciach zdobywają wiedzę teoretyczną i nabywają umiejętności praktyczne z zakresu pierwszej pomocy. Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną osobę – wykładowcę z Wyższej Szkoły Medycznej W Kłodzku. Uczeń pod opieką  ratownika medycznego  zyska praktyczną wiedzę, dzięki której będzie mógł ratować ludzkie życie!

Uczniowie na warsztatach korzystają z profesjonalnego sprzętu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
Zajęcia odbywają się w  wymiarze 3-4 godzin w miesiącu

Zajęcia ruchowe - zobacz pełną ofertę

Zajęcia ruchowe łączące w sobie elementy jogi, tai-chi oraz gimnastyki akrobatycznej. Zajęcia ogólnoruchowe kierowane są dla osób które chcą popracować nad kondycją fizyczną, a także dla uczniów borykających się z problemami emocjonalnymi. Ćwiczenia ogólnoruchowe gwarantują lepsze samopoczucie i wspomagają zdrowie.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną osobę – wykładowcę z Wyższej Szkoły Medycznej W Kłodzku. Uczeń pod opieką  fizjoterapeuty i instruktora jogi poznaje możliwości i ograniczenia swojego ciała.

Zajęcia odbywają się w wymiarze 3-4 godzin w miesiącu