Kalendarz 2022/2023

NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

Kalendarz

2022/2023

KALENDARZ   ROKU  SZKOLNEGO  2022/2023

zmiany naniesiono w dniu 1 lutego 2023 r.

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 1 września 2022 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
3. Ferie zimowe 13 – 26 lutego 2023 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych klasy programowo najwyższej 28 kwietnia 2023 r.
6. Egzamin maturalny 4,5,8,9,11,12,15 maja 2023 r.
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
8. Dni ustawowo wolne od zajęć 1 listopada 2022 r.

11 listopada 2022 r.

6 stycznia 2023 r.

1, 3 maja 2023 r.

8 czerwca 2023 r.

9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 października 2022 r./Dzień Edukacji Narodowej/

31 października 2022 r. /poniedziałek/

2 maja 2023 r. /wtorek/

4,5,8 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

 

Pozostałe dni wolne /dwa dni/ przeznaczone są na:

- drzwi otwarte szkoły

- do dyspozycji Samorządu Uczniowskiego.

Ustalone przez dyrektora szkoły dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie Uchwałą Nr 2/2022/2023 z dnia 30 sierpnia 2022 r. Kalendarz roku szkolnego przedstawiono Rodzicom na zebraniu ogólnym 2 września 2022 r. – rodzicom klas pierwszych oraz 5 września 2022 r. rodzicom klas drugich, trzeciej i czwartej.

 

RADY PEDAGOGICZNE

1. Rada inauguracyjna rok szkolny 2022/2023 31 sierpnia 2022 r.
2. Rada pedagogiczna – zatwierdzenie programu wychowawczo - profilaktycznego 29 września 2022 r.
3. Rada klasyfikacyjna śródroczna dla klas programowo najwyższych 21 grudnia 2022 r.
4. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I okres dla klas

1, 2, 3

31 stycznia 2023 r.
5. Rada podsumowująca pracę w I okresie 9 lutego 2023 r.
6. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas programowo najwyższych 24 kwietnia 2023 r.
7. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klasy 1, 2 i 3 20 czerwca 2023 r.
8. Rada pedagogiczna podsumowująca pracę

w roku szkolnym 2022/2023

30 sierpnia 2023 r.
9. Rada pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2023/2024 31 sierpnia 2023 r.

 

INNE WYDARZENIA

1. Początek drugiego okresu dla klasy programowo najwyższej – 4b 2 stycznia 2023 r.
2. Wystawienie ocen za I okres klas 1, 2 i 3b 24 stycznia 2023 r.
3. Początek drugiego okresu dla klas 1,2 i 3b 1 lutego 2023 r.
4. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

i końcowych w klasie 4b

23 marca 2023 r.
5. Wystawienie rocznych ocen w klasie 4b 20 kwietnia 2023 r.
6. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych dla klas 1, 2 i 3 19 maja 2023 r.
7. Wystawienie ocen rocznych dla klas 1,2 i 3 15 czerwca 2023 r.

 

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI  

1. 2 września 2022 r. Klasy: 1a,1b,1c
2. 5 września 2022 r. Klasy: 2a, 2b, 3a, 4b
3. 22 listopada 2022 r. Klasa 4b
4. 19 grudnia 2022 r. Klasy: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a
5. 23 marca 2023 r. Klasa 4b
6. 18 maja 2023 r. Klasy: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a