Historia moja i mojego miasta

Historia moja i mojego miasta
15 grudnia uczniowie Liceum Ogólnokształcące „Medical”odwiedzili Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
Razem z panią Joanną Stoklasek-Michalak, historyczką sztuki zwiedzaliśmy i poznawaliśmy historię Kłodzka oraz naszego regionu. Wyjście było bardzo wartościowe i rozwinęło naszą ciekawość oraz wiadomości o regionie w którym żyjemy.