nowy kierunek – klasa sportowa

NIEPUBLICZNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

 

Patronat nad klasą sportową:

Burmistrz Miasta Kłodzka

Wójta Gminy Kłodzko

NAUKA I SPORT NA MEDAL!

REKRUTACJA
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym „MEDICAL” w Kłodzku

DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO
O PROFILU PIŁKA NOŻNA

Oferta utworzenia oddziału sportowego o profilu piłka nożna w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym „MEDICAL” w Kłodzku jest odpowiedzią na zainteresowanie ze strony powiatowego środowiska piłkarskiego, a zajęcia już od 1 września 2020 r. będą odbywać się dzięki porozumieniu zawartemu z klubem piłkarskim MKS Nysa Kłodzko.

Uczniowie oddziału sportowego będą zdobywać wiedzę zgodnie z podstawą programową klasy ogólnej w liceum z rozszerzeniami: język angielski, chemia i biologia i dodatkowo realizować 12 godzin zajęć sportowych. Nasza oferta wzbogacona jest również o zajęcia dodatkowe, poszerzające wiedzę sportową (m.in dietetyka sportowa).
Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych dla których piłka nożna jest życiową pasją. Dzięki temu możliwe będzie zarówno solidne przygotowanie do egzaminu dojrzałości (matury) z codziennym treningiem piłkarskim na poziomie zawodniczym. Jeżeli w przyszłości planujecie czynne uprawianie sportu, studiowanie na akademii wychowania fizycznego lub zdobycie pracy wymagającej bardzo dobrej kondycji fizycznej to miejsce jest z pewnością dla Was.
Trener i kadra pedagogiczna to ludzie z pasją i ogromnym doświadczeniem pedagogicznym. Będą Was wspierać w osiąganiu wyznaczonych celów zarówno edukacyjnych jak i sportowych.
Do prowadzenia zajęć sportowych skorzystamy z obiektów sportowych zlokalizowanych w obrębie Miasta Kłodzko oraz innych obiektów dzięki współpracy z Akademią Piłkarską MKS Nysa Kłodzka i z innymi klubami
na ternie powiatu kłodzkiego.
Zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w nowoczesnym budynku przy ul. Warty 21, natomiast treningi piłkarskie realizowane będą przy ul. Kusocińskiego 2 na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku.
W ramach klasy sportowej uczniowie/ zawodnicy będą realizowali: 12 godzin zajęć sportowych tygodniowo:
w tym standardowe, ogólnorozwojowe zajęcia wychowania fizycznego- trzy godziny lekcyjne i dziewięć godzin specjalistycznych zajęć sportowych: piłka nożna /basen/sauna.

Podczas ferii zimowych i letnich organizowane będą obozy sportowe. Nasi sportowcy będą mieć zapewnioną opiekę fizjoterapeutyczną a treningi i udział w rozgrywkach sportowych zapewnią kluby sportowe.
Dzięki temu, że Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „MEDICAL” funkcjonuje pod patronatem Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku , w naszym oddziale sportowym naukę i sport na medal połączymy również z medycyną , a sportowców przygotujemy w ramach dodatkowych zajęć do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej potwierdzonej uzyskaniem Certyfikatu ukończenia kursu pierwszej pomocy.
Jesteśmy dumni z tego, że to właśnie w naszym liceum powstaje pierwszy w powiecie oddział sportowy o profilu piłka nożna.
Kandydat do klasy sportowej podlega standardowej rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, ale musi dostarczyć dodatkowe dokumenty o których informujemy na naszej stronie internetowej i zdać Test sprawnościowy.
Chętnie odpowiemy również na wszystkie pytania, które możecie zadawać za pośrednictwem naszej poczty elektronicznej: sekretariat@liceum.klodzko.pl, dyrektor@liceum.klodzko.pl oraz telefonicznie: 74 662 90 58

Teraz niestety nie możemy się z Wami spotkać osobiście ze względu na epidemię Koronawirusa - ale ona szybko się skończy a my spotkamy się na egzaminie sprawnościowym o którym również możecie się dowiedzieć, kierując do nas pytania.

NABÓR DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO – KLASY O PROFILU PIŁKA NOŻNA W NIEPUBLICZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM MEDICAL W KŁODZKU – ROZPOCZĘTY!!!!!!!!!!

Mamy ograniczoną ilość miejsc-więc nie czekajcie zbyt długo, zapoznajcie się z Regulaminem rekrutacji, pobierajcie ze strony internetowej wnioski i wysyłajcie do szkoły

ZAPRASZAMY DO NAS - GWARANTUJEMY ZDROWY START W PRZYSZŁOŚĆ!!!
NASZA STRONA INTERNETOWA- www.liceum.klodzko.pl