Prezent – Prawo Jazdy kat.B

Wszystkim uczniom przyjętym do szkoły od roku szkolnego 2019/2020, po uzyskaniu przez nich pełnoletniości, zostanie ufundowany kurs prawa jazdy kat. B