Projekt – sleeve face …

Nasi uczniowie w czasie zdalnego nauczania pracują kreatywnie. Oto wynik naszego projektu – sleeve face – czyli „Zakryj …książką” Jaki jest efekt prac? Zapraszamy do galerii