Świąteczny czas….

Zabawy przy tym było sporo i naśmieciła się trochę w szkole. Uczniowie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDICAL” w Kłodzku przygotowali dzisiaj paczuszki z siankiem wigilijnym. Wszystkie zostały przeznaczone do sprzedaży, a uzyskany dochód zostanie przeznaczony na zakup maskotek dla małych mieszkańców Domu Dziecka.
I jak tu nie wierzyć w człowieka?