KONSULTACJE W NLO

Od 26 maja 2020 r. rozpoczynamy konsultacje dla klas maturalnych.
Spotkania będą odbywały się we wtorki i środy, zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów.
Uczniowie klas maturalnych nie mają obowiązku posiadania zgód od rodziców.
Proszę wszystkie osoby chętne, które zgłosiły swój udział w konsultacjach
o zapoznanie się z Procedurą COVIT-19 i przestrzeganiem zawartych w niej zasad.