Aktualizacja – nowa godzina – Pierwsze spotkanie z Rodzicami w nowym roku szkolnym 2021/2022

SZANOWNI RODZICE

Pierwsze spotkanie z Rodzicami w nowym roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się
9 września 2021 r. / czwartek/ o godz. 18:00
w sali numer 103/104 w budynku
Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MEDICAL” w Kłodzku.

Serdecznie zapraszamy
/ spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym/