Podsumowanie akcji Żonkile – upamiętniającą 78 rocznicę powstania w getcie warszawskim